^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLANOWANE KLASY:

DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM - klasa ta należy do grona 870 szkół z programem DSD w 67 krajach na całym świecie. W Polsce jest tylko 95 takich szkół, a jedną z nich jest świdnickie Gimnazjum nr 1. Opiekę merytoryczną sprawuje Centralny Wydział Kształcenia za Granicą z Niemiec. Nauka w tej klasie to:

 • nauka języka niemieckiego od podstaw - 5 godzin w tygodniu;
 • kontynuacja nauki języka angielskiego – 2 godziny w tygodniu;
 • zajęcia języka niemieckiego z native speakerem z Niemiec;
 • elementy języka niemieckiego wprowadzane do nauki geografii, historii, wos;
 • od klasy pierwszej realizacja programu DSD1 z możliwością uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie A2/B1 w klasie III po bezpłatnym egzaminie, zdawanym w szkole;
 • współpraca z wydziałem lingwistyki UMCS, wymiana międzynarodowa, zagraniczne wycieczki językowo-krajoznawcze; realizacja projektów językowych.

DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - do klasy zapraszamy uczniów pragnących kontynuować naukę języka angielskiego w poszerzonym zakresie. Nauka w tej klasie to:

 • doskonalenie języka angielskiego z podziałem na grupy wg poziomu zaawansowania - 5 godzin w tygodniu;
 • nauka drugiego języka obcego – 2 godziny w tygodniu (język niemiecki lub język hiszpański);
 • elementy języka angielskiego wprowadzane do nauki geografii, wos-u;
 • współpraca z wydziałem lingwistyki UMCS, zagraniczne wycieczki językowo-krajoznawcze;
 • realizacja projektów językowych.

OGÓLNA SPORTOWA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM GIER ZESPOŁOWYCH - do klasy zapraszamy uczniów lubiących łączyć edukację ze sportem. To klasa to wyzwanie dla mistrzów. Edukacja w tej klasie obejmuje:

 • zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego – 10 godz. tygodniowo z podziałem na grupy chłopcy/ dziewczęta. Rozwój sprawności pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli.
 • dla najaktywniejszych i szczególnie uzdolnionych dodatkowo udział w projekcie SOS (Szkolne Ośrodki Siatkarskie) pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej;
 • kontynuacja nauki języka angielskiego – 3 godziny w tygodniu + 1godz. dodatkowo dla chętnych,
 • nauka drugiego języka obcego – 2 godziny w tygodniu (język niemiecki)

OGÓLNA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM - do klasy zapraszamy uczniów pragnących rozpocząć naukę języka hiszpańskiego. Nauka w tej klasie to:

 • kontynuacja nauki języka angielskiego - 3 godziny w tygodniu;
 • nauka języka hiszpańskiego od podstaw – 2 godziny w tygodniu +1 dodatkowa;
 • program języka hiszpańskiego wzbogacony zajęciami teatralnymi w języku obcym.
 • współpraca z wydziałem lingwistyki UMCS.

OGÓLNA Z INNOWACJĄ PRZYRODNICZĄ - do klasy zapraszamy uczniów pragnących rozwijać zainteresowania przyrodą, szczególnie biologią i chemią. Nauka w tej klasie to:

 • innowacja pedagogiczna z rozszerzonym programem biologii i chemii, praca w grupach, dodatkowe godziny tych przedmiotów;
 • kontynuacja nauki języka angielskiego - 3 godziny w tygodniu,
 • nauka drugiego języka obcego – 2 godziny w tygodniu (język niemiecki),
 • obserwacje i doświadczenia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • rozszerzony program pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wyjazdy na zajęcia prowadzone we współpracy z lubelskimi uczelniami.

OGÓLNA Z INNOWACJĄ MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNĄ - do klasy zapraszamy uczniów, którzy chcą kontynuować naukę matematyki i informatyki w poszerzonym zakresie. Nauka w tej klasie to:

 • innowacja pedagogiczna z matematyki i informatyki (zwiększona liczba godzin z matematyki, informatyka od klasy pierwszej z podziałem na grupy, nauczanie matematyki z wykorzystaniem programów multimedialnych);
 • kontynuacja nauki języka angielskiego - 3 godziny w tygodniu,
 • nauka drugiego języka obcego – 2 godziny w tygodniu (język niemiecki)

Informacje dodatkowe

 1. Wszyscy uczniowie, uczęszczający do Gimnazjum nr 1, uczący się języka niemieckiego, zainteresowani zdobyciem certyfikatu z tego języka, mogą na określonych w szkole zasadach skorzystać z tej oferty niezależnie od wyboru klasy,
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo modyfikacji oferty oddziałów. W przypadku małego zainteresowaniem którymś z nich nie zostanie on utworzony.
 3. Plany nauczania kształcenia ogólnego we wszystkich klasach są takie same, tzn. że wszyscy uczą się w takim samym zakresie wszystkich przedmiotów. Zwiększona liczba godzin wybranych przedmiotów występuje w oddziałach dwujęzycznych, z innowacją przyrodniczą, matematyczo-informatyczną i oddziale sportowym.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać:

 • telefonicznie, tel. 81 468 77 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00;
 • w rozmowie z dyrektorem szkoły, na którą można się umówić telefonicznie w dogodnym dla Państwa terminie;
 • na stronie www.gimnazjum1.swidnik.edu.pl