^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

Zaproszenie na zebranie klasowych przedstawicieli Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy na spotkanie klasowych przedstawicieli Rady Rodziców,
które odbędzie się w czytelni szkolnej w dniu 10.12.2015 r. (czwartek) o godz. 17:30
Tematyka spotkania:
1. Zaopiniowanie planu budżetu na 2016 rok.
2. Informacja o realizacji budżetu za 2015 rok.
3. Podsumowanie i informacje z działalności szkoły.
4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Dyrektor szkoły

Dobrowolnye wpłaty na fundusz Rady Rodziców

Uchwała nr 5/2015/2016

 Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie określenia wysokości dobrowolnych wpłat na fundusz

Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2015/16

 

 

Na podstawie §13. Regulaminu   Rada Rodziców Szkoły Gimnazjum nr 1  postanawia:

§ 1

 1. Zatwierdza się dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w wysokości średnio 30, zł na cały rok.
 2. Składka może być wpłacana jednorazowo za cały rok szkolny bądź w ratach.
 3. Jeśli w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko , to  składka za drugie dziecko wynosi 25, zł, trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z dobrowolnej wpłaty

§ 2

Składki można wpłacać:

 1. w sekretariacie szkoły
 2. przelewem na konto Rady Rodziców o numerze 09 1020 3176 0000 5102 0013 8321
  z dopiskiem : rada rodziców- imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza.

§ 3

Środki zebrane w roku szkolnym 2015/2016 będą wykorzystywane zgodnie z preliminarzem, Rady Rodziców na rok szk.2015/16

§ 4

Uchwała obowiązuje do dnia ewentualnej zmiany na zebraniu Rady Rodziców w kolejnym  roku szkolnym

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Prezydium:

 1. Przewodnicząca: Joanna Pranagal
 2. Sekretarz: Monika Garbacz
 3. Skarbnik: Jesionek Joanna

Komisja rewizyjna:

 1. Artur Pawłowski
 2. Wioletta Bielak
 3. Anna Paczkowska 

Numer konta Rady Rodziców : 09 1020 3176 0000 5102 0013 8321