^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

e - Akademia Przyszłości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2010-2013. Uczniowie będą mogli samodzielnie lub pod opieka nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń będzie miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie. Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolą nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

W ramach Projektu kształtowanych będzie siedem kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie w języku ojczystym
 • porozumiewanie w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • kompetencje informatyczne
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość

Działania realizowane w Projekcie to:

 • wdrażanie jednostek e-learningowych w ramach ośmiu przedmiotów - wykorzystanie udostępnionych na platformie programów multimedialnych, zawierających treści nauczania, gry dydaktyczne, oraz ćwiczenia sprawdzające umiejętności.
 • testy on-line - badanie postępów uczniów pozwalające na zaplanowanie pracy dydaktycznej
 • lokalne zespoły projektowe - tworzące projekty poruszające ważne problemy lokalne
 • szkolne grupy wyrównawcze - warsztaty mające na celu rozwój abstrakcyjnego myślenia, umiejętności uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów, a także rozbudzenie aspiracji.
 • wirtualne koła naukowe - dla uczniów uzdolnionych, prowadzone przez kadrę akademicką