^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

Współpraca

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków, warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

Lwów
Niemcy
UMCS
KUL