^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

W dniu 9.12.2009 została zawarta umowa pomiędzy naszym Gimnazjum a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Określa ona zasady i formy współpracy mającej na celu budowanie relacji między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim.

Instytut Filologii Germańskiej przekazuje nam systematycznie informacje o bieżącej ofercie naukowo-edukacyjnej, o konkursach wiedzy, konkursach poetyckich, odczytach, prelekcjach i wystawach, w których będą mogli brać udział zainteresowani uczniowie i nauczyciele języka niemieckiego. Ma to szczególne znaczenie w nauce i nauczaniu języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych, przed którymi egzaminy ze znajomości języka na poziomie B1 ( DSDI) według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Również nauczyciele chcąc doskonalić się zawodowo mogą uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach i innych przygotowywanych przez uniwersytet formach doskonalenia. Nauczyciele języka niemieckiego p. Anna Owsicka-Mazur i p. Małgorzata Stępień korzystając z takich możliwości uczestniczyły w kwietniu 2010 w międzynarodowej konferencji pod tytułem "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w nauczaniu języków obcych"

Współpraca z KUL-em i udział w imprezach kulturalno-naukowych na uczelni z pewnością przyczyniają się do zmotywowania uczniów do nauki i wprowadzą ich w świat akademickiego życia.